Mwen vle ouvè je’m
Men m’pa vle leve
San ou bò kote’m
M’poko vlew ale
Li twò bonè
Pou nou separe
Sa’k fè’m pi pè
Se pou’w ta bliye

Reyon solèy la
Nan syèl la
Avèk nou k’ap briye
Nan dlo rivyè a
Lanmè a
Sou po nou ki plonje
Nanw vag lanmou
Ki vin pote’n ale
Chak tan’l fè jou
Pou jouk solèy kouche
M’pa vle’w bliye vakans sa
Vakans sa vakans sa
M’pa vle bliye vakans sa
Vakans sa

A pèn kòmanse
Vakans nou gentan fini
M’fèk ap pwofite
Men se domaj, jou kouri
L’gentan fè lè
Pou nou separe
Lekòl ouvè
Men’m pa vle’w bliye

Reyon solèy la
Nan syèl la
Avèk nou k’ap briye
Nan dlo rivyè a
Lanmè a
Sou po nou ki plonje
Nanw vag lanmou
Ki vin pote’n ale
Chak tan’l fè jou
Pou jouk solèy kouche
M’pa vle’w bliye vakans sa
Vakans sa vakans sa
M’pa vle bliye vakans sa
Vakans sa

M’pa vle’w bliye
Jan’n te konn jwe
Marèl, domino
Kat, oslè, kòd, lago
Mwen vle’w sonje
Jan’n te konn ye
Lè’n t’ap chante
Lè’n t’ap danse

Sou reyon solèy la
Nan syèl la
Avèk nou k’ap briye
Nan dlo rivyè a
Lanmè a
Sou po nou ki plonje
Nanw vag lanmou
Ki vin pote’n ale
Chak tan’l fè jou
Pou jouk solèy kouche
M’pa vle’w bliye vakans sa
Vakans sa vakans sa
M’pa vle bliye vakans sa
Vakans sa

Mwen vle ouvè je’m
Men m’pa vle leve
San ou bò kote’m