(It’s the P to the I to the C niggah)…

Lè’m ap ekri, mpa sèlman fè lank plim sal ka ye

M pran tout sanm ni sak koule nan venn ni sa’k kaye

M konn konn konnen mpral ekri sanm mpoko menm konn sa’l k ye

Li k rap, pwezi, powèm men si’l son lèt fòl pa kaye

Poul pa gaye, m’pleye baye nan ranje mo’k te degaye

Sa’m te graye atire atansyon kou fanm ki debraye

M’ekri anpil, paske’m pa pal’anpil

E sim vin diw m’pap pa nan pil

M’ekri’l nan balèn, li pase kouran, ou wèl pap k nan pil

Lè map ekri c poum mande sa kap fèt

Poum pale’l de sak pral fèt, sa’m reve’k fèt

Sak plede fèt, defèt sak t fèt

E pale de vèy e de fèt

De frèt kach avek cash ki gen ant siksè e defèt

An fèt, m’ekri san rezon

Ak tò ni rezon

Sou rezon ki fè liyezon

Ant chak mo ki nan chak ri’m

Chak nesans oubyen chak krim

De dlo nan je’m oubyen chak ri’m

Donk c chak lèm anvi pale de dunk Oneil Shaq ri’m

M’ekri’m, paskem pale de vi’m e de mizè’m

Nan ekri m’satisfè tizè’m

Apre 6è flow m’te diw pa pal’anpil* m’trase lizyèm

M’ekri poum swanye kriz kèm

m’asure’w nu pap ekri menm jan memsiw ta wè plizyèm

Depi nan 6è St Louis d’Gonzague

Sou wout la m’fon zigzag

M’ekri’l dous, m’ekri’l anmè

Gen’k banm respè, gen’k banm plis vag

M’ekri lèm pap fè anyen, m’ekri lèm sou ekri

M’ekri lèm sou 3 pye, m’ekri tou lèm sou beki

Chak grenn mo c gramfat so m’ekri lèm sou megri

m’ekri sou patnè, sou egri

M’ekri lem sou ekri

Euh banm wè, m’ekri sou lèm sou ekri

M’ekri lem fucked up, lèm lucide e menm lèm sou m’ekri

M’ekri pou’m bay lide mwen

Nan lis lan pou’m valide mwen

Kite mwen ekri pou’m k pale nou de nou, de li, de mwen

M’ekri pou rans

Pou’n k fè konesans san’n pa fè bri

E nan yon sans, m’ka di’m vin vann konesans san’m pa fè pri

San’m pa febli

M’vin ekri, pou ou, pou yo, pou li

M’ekri muzik pouw chante, m’ekri tèks ak liv pouw li

M’ekri sou baz mwen ak sou zansèt yo poum pale de brav

M’ekri sou politik peyim nan lèm sou fè epav

Se grav, m ekri an esklav, an òm lib e an afranchi

M’ekri poum diw gen limit nan vi sa pouw pa franchi

M’ekri an dèy men wap anvim lè c lajan’w bezwen blanchi

M’ekri yon album anba dlo san’m pa respire par branchi

M’ekri lèm grangou, lè vant mwen plen ni lèm balonnen

M’ekri pou sak renmen wont, ni pou sak sanwont pou’m ba’l on nen

M’ekri pou manman’m lè lanmou ak fyète makonnen

Pa sou luxe, ni sou papa paske’m pa ekri sa’m pa konnen

M’ ekri rapid, m’ekri vers lent

M’ekri  punchline, m’ekri verlan

Depuis vers l’an 2000 map ekri revers nan

Sak pral pase nan univers lan

Rouge, jaune, vert lan 

C doktrin mwen c sak fè’m ekri Reggae

M’ekri dwat, m’ekri kwochi, dè-dè-dè fwa m’ekri bege

U k di woaw, ou k di wouch

Bèl pawòl, ekriti pat mouch

W’anvi fè la p’tite cuillère, pandan mwen map ekri ak louch

M’ekri fawouch, m fè sispèk menm sa’k pat louch

2,3,4 touch m’ekri pou’m fè bri, pou’m pèse, m’ekri katouch…(Plaaa!)

Ekriti’n pa dekri aksyon’n

Ekri nenpòt sa’n jwenn, lèn pa jwenn chabon n’ekri ak sann

E nou pran san’n son

San’n pa gen ide swisid, blese dwèt, n’ekri ak san’n

Gen anpil neg ki ekri fo e sou tèt “o” a nou met aksan’n

M’pa vi’n ekri sou mal, m’ekri pou nou pou nou byen

Oubyen siw t fache avèm m’ekri pou nou, pou nou byen

Mo yo konn mal ekri, men lèm ekri poum pale de nou m’dekri nou byen

Ke’m ekri gwo, ke’m ekri fen

De komansman jiskalafen

M’konnen m’pap sispann ekri, ke’m nan riches kou nan lafen

Enfen, m’espere ke’m pap ekri anven

Nan ekri san fren

Yo di’m fon outro 8bars m ekri 20

[Outro]

Its the P to the I to the C…yon MC…yon ekriven

Ekri an gwo e an detay…pou konn gen bon twal fòk gen bon retay…

Yeah! Wisan on the beat…Yo Hype!…Word is born PIC!

Ekri nenpòt sa’n jwenn, lè’n pa jwenn chabon n’ekri sann