[Intro]
I’m doing fine
Yeah, J­Beatz
Mizik sa se pou ex mwen
[Verse 1]
Ale w te ale a ou panse lavi m tap pran fen
M pa kache di w se pi bon byen w te fè pou mwen
M te bay tout fòs mwen nanm mwen ak tout sa m genyen
But that’s ok tout bagay pase pou on rezon
Mwen twouve yon fanm vanyan
Fò w ta wè jan kè m kontan
My life kounya son istwa
Mwen pa janm renmen konsa
Li trete m tankou yon wa
Mwen souri pi souvan now
Pitit pam wa di se pa l
Tout lajounen se lajwa
I’m doing fine, oh
Oh oh oh oh
This one is for my exes
[Verse 2]
Ale w te ale a ou te panse m te fin renmen
Sa te fè m mal pou jan w te lage m sou chimen
Fò w ta wè kijan Bondye voye on zanj pou mwen
Kounya m gen
[Pre­Chorus]
I’m doing fine
Oh oh, oh oh
I am doing fine fine fine
Si ex mwen mande pou mwen wa di l – I’m doing fine
Ansyen mennaj mwen mande pou mwen wa di l – I’m doing fine
E si lòt ex la mande pou mwen wa di l – I’m doing fine
Si ansyen madanm mwen mande pou mwen wa di l – I’m doing fine
I’m fine
[Guitar]
Oh oh, oh oh
I am doing fine fine fine
[Keyboard]
Men gouyad
Oh oh oh oh oh oh
Sa te pran yon long time but now I’m doing fine
Tweet
[Keyboard]
Men men men gouyad
I’m doing fine