Kontribiye lanmou pou ayiti – melo ft 2kgroupe & B. Adams.