Interview M’Anvi Ri Avec K’Libr @klibrmystik

Interview avec K’Libr

K-libr Liriks: “Lèw wè yo di fèmen baryè lè kabrit la fin pase
Se paske yo te bezwen vyann pou fè festen san peye” #ManviRi