Kisa ki Dynasty Mizik Semèn Nan?

Dynasty Mizik semèn nan se yon mizik DynastyHaiti.com chwazi nan lis 10 mizik ki plis download ak sak gen plis views yo sou www.dynastyhaiti.com. Mizik sa tou seleksyone pou patisipe nan vòt piblik la ap fè pou bay Dynasty Mizik Mwa a #MusicOfTheMonth. Yon mizik ka seleksyone plizye fwa si mizik sa toujou klase nan 10 mizik ki gen plis views ak download nan semèn yo.

 

Kondisyon pou yon mizik seleksyone

  • Fòk mizik sa sou www.dynastyhaiti.com
  • Fòk li nan 10 mizik ki gen plis views ak plis downloads yo
  • Fok se yon mizik ki pataje anpil sou rezo sosyal yo
  • Fòk li se yon mizik ki byen travay bò kote text ak melodi
  • Fòk li se yon mizik ki rive sou fan www.dynastyhaiti.com yo

 

Rapèl

  • Mizik la pa oblije se li menm ki #1 nan lis mizik ki gen plis views ak Download pou li se Mizik semèn nan.
  • Mizik semèn nan pa gen yon tèm sa vle di li pa oblije sosyal, lari, lanmou, etc.. pou li seleksyone nenpòt mizik ka seleksyone depi li byen travay,
  • N’ap sanksyone tout mizik ki jwe oubyen download plis ke 3 fwa  avek  yon  menm  aparèy  nan yon jounen.