Bwake zam ou – Trafik Dope feat Bergen mo sakre a.