Lyrics 

Le m tande bri pye w
Tout plim sou do m kanpe
 Ke kontan lanmou libete Vin mouri nan pye m
 Gwo midi sonnen M ap veye tounen w
Van bwote lode w nan tou nen m
Nan tout kwen m
 Yon bri ki ka kalme soufrans mwen
 Yon bri k ka disparet doulè mwen
 Bri sa mete bout nan grangou mwen
 Bri sa se limye sou chimen mwen
 Fe m tande bri pye w kalme tanpet mwen
 Fe mwen bliye mize traka,
 fem santi w tou pre m
Fe vit vin touche m
Mwen anvi w konble m
Anvan lanwit tonbe
Bajou lontan kase eee
 Bridge
Bri pye w di kile timoun a sispann kriye
 Tout ti bwa k kase fe m panse w rive
Bri pye w banm kouray pou m lite
Kouray pou m viv pou m di sètase
Yon bri ki ka kalme soufrans mwen
 Yon bri k ka disparet doulè mwen
 Bri sa mete bout nan grangou mwen
 Bri sa se limye sou chimen mwen