Mwen kwaze yon ti fanm semèn pase
pandan mwen tap pase m’tonbe blagel’
mwen te mandel’ koman li rele
san reflechi li dim li se Kloë
mwen t mandel’ kotel’ abite
li dim li ret sou wout Maïgate
mwen te mandel’ kilè poum’ vizitel’
li te di mwen tout desizyonm’ nan menm’.
Fanm nan tèlman move li fè tout kòm tranble. (tranble)
pa konn kisa poum’ di, kisa poum’ fè eee

(Fanm nan gon bout anba)
chak fwa m gadel’
li fè je m kouri dlo
(Fanm nan gon bout anba)
chak fwa m gadel’
li fè bouch mwen kouri dlo. (2x)

Ouhhh Ohhh yon bout anba a (4x)

Woyyy woyyy tonnè boulem’
fanm nan anraje
Woyyy woyyy tonnè krazem’
fanm sa debòde

Tout fanm movem’ yo ooo
edem’ chante ooohhh
Bèl bout anbam’ yo ooo
edem’ rele ooohhh (2x)

Fanm sa gon bout anba dwòl
lèl nan lari l’tankou patwòl
tout moun ape ranje kò
yo pa konn kote pou yo met kò
Fanm sa sa gon bouch anba dwòl
depim gadel fem manje djòl
fanm sa w paka pa sou bòl
paskel’ reprezante senbòl

Ouhhh Ohhh yon bout anba (4x)