[Verse 1]
Mwen fatige, tande w nan telefòn sèlman
Mwen fatige admire w nan foto sèlman
Ti souri ou manke m, ti gou bouch ou manke m
M anvi wè w m anvi pi prè w, chalè kò ou manke mwen
[Bridge]
Mwen pa ka tann ou vini jwenn mwen pou nou fè lanmou
Tweet
(Vin jwenn mwen baby)
Kole sou ou jouktan l fè jou
[Chorus]
Cheri – karese m la
Pase men w sou kò mwen – dòlote m la
Met bouch ou nan bouch mwen –miyonen m la
Chouchoute m la, kajole m la
Baby – karese m la
Pase men w sou kò mwen – dòlote m la
Met bouch ou nan bouch mwen –miyonen m la
[Verse 2]
M pa kwè m ap janm ka fè l avèk on lòt paske ou gate m
M renmen lè w fè m rete anba ou menm w ap mate m
W ap gade m, w ap di m cheri please tape m
W ap mete lang ou nan bouch mwen, jwe ak krache m
M renmen kenbe de bò dèyè w pou m ap pran pwa jan l fat la
M renmen lè w fatige pou w ap di m please ban m back shot la
Ou konn tout pwen sansib mwen mwen konn tout pwen sansib ou
Ou renmen alsiyis mwen, mwen renmen alsiyis ou
[Keyboard]
Cheri pipi kenbe m
[Hook]
Jan w dòlote mwen – pa gen moun sou tè sa ki fè l menm jan avè w
Jan w chouchoute mwen – pa gen moun sou tè sa ki fè l menm jan avè w
Jan w miyonen mwen – pa gen moun sou tè sa ki fè l menm jan avè w
Jan w kajole mwen – pa gen moun sou tè sa ki fè l menm jan avè w
[Keyboard]
Cheri pipi kenbe m

Comments

comments