Technical SupportSeptember 28, 2014

7min1760

Je l’ nan Je m’ se yon mizik ki pale de relasyon atis la genyen ak yon fi men li ap fè fi sa soufri. Malgre tout soufrans sa yo fi a ap sibi li deside rete an silans jis pou sove relasyon sa. Sitiyasion sa yo rive anpil fwa. Mizik la pale de lew ap twompe mennaj ou , madanm ou , mari w gen kèk fwa moun nan konn deside pa di anyen , li jis aksepte soufrans yo paske li renmen ou, li deside rete nan silans li jis pou sove relasyon an.

Je l’ nan Je m’ se yon melanj rap ak yon zouk ki vin bay mizik la yon koulè karayibeyen ki kapab rann mizik sa fasil pou moun kap viv nan Karayib la konsome l. Beat la vrèman bèl , Se yonn nan pi gwo cham mizik la ki fè anpil moun pa deranje koute mizik la kantite fwa yo kapab. Se yon mizik ki dire 3:55 ki nan kategori mizik love sou yon rit ki vrèman cho sa rann mizik la pi fasil pou moun nan club yo pran plezi ladan l’ tou. Li fèt ak de verses 12 bars rap ke P-Jay bay ak Sandro Martelly ki fè refren mizik lan ki vrèman antrenan .

Mizik la komanse avèk refren an ki dire 12 bars menm jan avèk verse yo . Sandro Martelly fè yon travay kolosal sou mizik sa. Pawòl yo vrèman senp e se sak tout atirans mizik sa:

Li konnen map fèl soufri

A chak fwa mwen ba l’ manti

A wi sa s’on gwo soufrans

Poutan l’ ret an silans [Repeat all]

Jel nan Je mwen [4x]

 

Touswit apre refren an nou jwenn P-Jay pou premye verse la ki dire 12 bars. Anpil bèl pawòl ki pwouve atis la toujou gen sekrè istwa ki pale de lanmou . li komanse konsa :

Koum Ouvri bouch mwen mwen wè je l’ nan je m’

San di yon mo mwen diw je l’ nan je m’

Pafwa kè mwen sote mwen santi l vle manje m’

M poze tèt mwen kesyon e si l’ ta vle vanje m’

 

Se ak santiman sa atis la komanse verse la pou l montre jan li konnen li gen tan e pafwa sa konn rive li pè li li anfas fi sa. Li kontinye pou l di :

 

Non se pa fòt li, men poutan se fòt pa m

Mwen konnen gen konsekans men map tann rekòt pam

 

Atis la konsyan ke sa lap fè yo pa bon . li menm atann ke vi a pa gen anyen ou fè sou tè sa pou w pa jwenn konsekans li vinn jwenn ou apre. Nan denye 4 bars yo li montre ke li konnen se chanje fi a vle chanje l sil montre l li pa  konprann :

Li sou men l sak fèm diw je l’ nan je m’

Li refize kitem non li just vle chanje m’

Sinsèman wi map mennen yon lòt vi

Chak fwa m vire pou kòm konnenm pral jwenn yon lòt fi

 

Apre sa nou jwenn refren an ke Sandro fè epi apre refren an nou jwenn P-jay pou 2e verse la ki komanse konsa :

Poutan plen lòt gason k’anvi li

An menm tan plen lòt fi k’anvi li

Sak pran tan , liv roman sa yo anvi li

Li prefere soufri olye pou m pa nan vi li

 

Se yon fason pou atis la pwouve ke malgre tout  bagay , tout tantasyon mennaj li jwenn , li rete atache a mennaj li jis pou l sove relasyon an. Li pa janm chanje, li pa neglije bay mennaj li afeksyon ke li merite :

Li pa neglije pou l’ banm ti afeksyon mwen

Li obeyi anba presyon mwen

Banm poze n’ pi gro kesyon mwen

Poukisa k’ renmen n se li menm nou maltrete

Siw jwenn lanmou lakay , pouki w vle al prete

Se sak fè maladi lanmou toujou mal trete

 

Se konsa atis la pase sou mizik la. Touswit apre verse la nou jwenn refren an.  Nou jwenn yon bridge sandro fè ak P-Jay ki jis gen kèk rapèl ak pawòl refren an. Se yon bèl mizik ki senp nan nivo konpozisyon li pa gen anpil detay se sak fè li fasil pou nenpòt moun konprann mizik sa. Beat la se yon bon konpozisyon li mache avèk  Pawòl yo avèk tandans kap mache nan mond lan. Siw ta renmen dekouvri mizik sa, just klike sou lyen sa

http://dynastyhaiti.com/jel-nan-jem-p-jay-ft-sandro-audio/

Ann ankouraje atis nou yo, paske se sel mwayen nou ka montre travay yap fè a pozitif.

 


Technical SupportSeptember 21, 2014

12min1632

M pa Ret Sou Yo Remix se Yon mizik ki fèt pou siksede mizik orijinal la ki fè kèk tan lap sekwe vil Okap. Se yon mizik ki te fè anpil tan lap Mennen e te rive fè kè anpil tizè rap kap viv nan vil Okap ak tizè ki ap chèche Mizik ki bon men ke atis ki poko konfime rive fè. Se yon Mizik ki gen tout kalite yon mizik ka genyen pou atire zorèy yon moun ki konn sak mizik.

M pa Ret Sou Yo Remix Se yon mizik  ki nan kategori Egotrip, yonn nan kategori anpil rapè renmen fè paske se pi bon zouti yo ka rive itilize pou vann tèt yo. Se yon mizik ki dire 4:25 ki rasanble preske tout pi bon atis kap evolye nan vil Okap. Li rive rasanble 5 rapè ak 2 RnB Singers. Nap fèw konnen sou mizik ou Jwenn Pitt Beatz pou moun ki chante sou mizik la , se lik fè refren an,  Lòt RnB singer a se Ricci Rich. Apre sa nou Jwenn 5 rapè nou jwenn nan lòd soti nan komansman rive nan fen an : G-Lex, BLS, Mika, Gordon ak mèt mizik la ki se Freshlo.

Mizik la komanse avèk yon Bridge Pitt Beatz Fè ki dire 8 bars. Li komanse mizik la a tout yon bote ki fè moun anvi koute sak pral fèt la. Li komanse konsa :

Pa g’anyen m fè pou m pa jwenn anpil Kritik landan l

E m fè fè e defè m fè kwè efò fè nèg fò

Padonem frè si efò m fè w pa janm ka fè Hit ladan l

M ret kwè m pa antò  sitou rekòm bay nèg fòs

I dont give a damn no, i don’t give a damn about what you say

M pa ret sou moun kap pale mwen menm se Hip Hop map pouse

I dont give a damn no, i don’t give a damn about what you think

M pa ret sou  sa moun panse mwen menm se pou Hip Hop map panse

 

Se konsa Pitt beatz Fè intro mizik la ak yon Mechan bridge,  apre sa nou rantre danble nan serie 8bars ke G-lex komanse. Yonn nan pi bèl 8 bars ki gen sou mizik la paske l jere attack la byen sa rann li parèt alèz sou beat la :

Di yo m pa ret sou gen tròp bagay pou m okipe

Sijè rap telman tròp pou mwen m pa gen dosyee pou m opine

Sitou isi n te ka pi lwen si n te gen kolaborasyon

Se prensip mwen gen nan mwen i fèm devan yon banm gwo gason

Di yo m pa ret sou yo , sitou pou sa kap Boykotte

Sak toujou egri de moun , pou siksè w yo prèt pou baw gro pye

 

Se yon Bon verse, ki vreman byen travay . Nou ankouraje lè jèn kap vini yo travay konsa. Touswit apre nou jwenn BLS ki fè yon mechan 8 bars ki komanse konsa:

Premye fwa m poze, se te premye leson premye kontak mwen ak rap

BLS de non , MC pwometè wi kap rap

Sou beat efèm fè yo m pa trouve yo kay lòt moun

M diferan ,men non m jis fè sam fè a m pa kou lòt moun

 

Janm te di nou déjà se yonn nan pi bon verse ki gen sou mizik la, paske vwa Atis la bon san n pa bliye atis la jere punch li sou Beat. Apre sa , nou jwenn  refren an ke Pitt Beatz fè ki di konsa :

Pa gen sa m fè nan rap pou m pa gen moun ki pa egri yo

Pou sam fè nan rap poko gen moun ki ka detwi yo

Souvan m pèdi Night m travay di m leve defi yo

M pote bon bagay pou tout sa k panse m lazy

M pa ret sou yo M pa ret sou yo M pa ret sou yo

Ak sam fè M pa ret sou yo

M pa ret sou yo M pa ret sou yo  ak Fat lyrics Fat Flo Fat Beat M pa ret sou yo

 

Touswit apre refren an nou Jwenn  Mika  ki komanse 2e pati mizik la avèk 8 bars pa li a ki di konsa:

M pa ret sou yo m parèt skip M parèt fò menm pa ret sou yo

M parèt rèd yo parèt fo yo parèt fèb menm pa ret sou yo

Yo parèt fou em fouye tou  m fouye tèt fou em pare fou yo

M parèt pi real pi detay pi cho pi fre m fon pakèt fou o

M pa gen tan pou m pèdi , e tan pou m pèdi

E fake pito m mouri ou oze diss mwen se dan pou w pèdi

 

Se anko yonn nan bèl travay ki fèt sou. Yon bèl jeu de mots ki atire zorey ou.  Touswit apre verse Mika a, nou jwenn verse Ricci Rich ki se yon verse RnB ki byen travay ki di konsa :

Mwen nan Building yo nan kay Pay

I’m king All Day all Night

Ou bezwen fè hit piti tale mwen pral baw yon ti WiFi

 

Touswit apre Ricci Rich, Nou jwenn Godon ki rantre konsa:

Jan ti game sa ap dewoule la  la pa gen pwa pou mwen

Diri sòs pwa mwen telman  gou [Ah] la pa gen pwa pou mwen

M’ enpoze m an gran Panpan Map vire an gran pimp lan

Lyric mwen pete Tympan, m pa nan beef kotem gen tan

Se yon travay ki vreman bèl , li kontinye pi ba pou l di:

Nap bwè Whisky se byè k nan Man yo,  Nou gate jwèt nan man yo

Si yo konfonn neg Site nap di G*t m*man yo

 

Se yon Travay ki vreman merite felisite , touswit apre sa nou jwenn refren ki prepare rantre Freshlo a ki di konsa:

M pap janm kontredi sam di menm lè sou mwen yon zam pwente

True nèg lari pa ti figi  o gran jamè w pap ka achte

Nèg kap fè bri kouri son f*cking dal tèt pete

M pap ret sou egri koulye a map fè rap pou fan mwen achte

M gen kapasite, si yap pale de rap nonm pap pa site

M prè pou m eklate. Anba je egri anfòs map monte

Nan Street  nan Game  nan tout blòk bon rap m pote

E m gon janm Hang ak tout b*tch, m pa f*ck se mwen yo vote

Tout sak fache di saw vle sou mwen m pap pete baw santi

M wè yap chache pou w ka stop mwen, yo pap jwenn ka jwenn Bout li

M vin Pifò pi hot pi street nan rap kiyès ki ka stopem

Pa gen nèg ki ka f*ck avèk click mwen , kiyès ki ka blokem

 

Se konsa mizik la fini pandan beat la ap fade out . se yon mizik ki vreman nan level profesyonel . tout bagay ki pou fè mizik la jwenn standard yo la. Beat la bon e majorite moun ki lage sou beat la respekte tout prinsip ki gen rapò ak mizik rap. Siw pa ko koute mizik la, map envitew al fè sa koulye a sou link sa

http://dynastyhaiti.com/m-pa-ret-sou-yo-remixxx-freshlo-feat-g-lex-bls-mika-pitt-beatz-gordon-ricci-rich/

Kontinye anouraje atis Underground yo pou nou ka gen yon lot kalite Endistri mizikal.


Technical SupportSeptember 21, 2014

8min1155

Se yon mizik ki nan kategori mizik Sosyal, yon kategori ki pale de vi a ak fason moun viv li pandan lap montre fason moun kin nan sitiyasyon moun ki pi ba yo ap viv. Se  yon mizik ki pale de vi a ki pa janm fè moun kado. Se souvan saw fè se li w wè. Se yon mizik ki ankouraje moun  travay ,Li ankouraje moun ale lekol paske selon atis la se sèl sa ki ka fè moun baw enpòtans ou. Li kontinye pou l di depi w gen souf ou ka lite.

Se yon Mizik ki gen de Rapè sou li ak yon moun ki fè RnB . Mizik la dire 3 :48 . Jou’k Lavi Banm Do gen deux verse ak yon exit verse. Premye verse la dire 16 bars, dezyem nan dire 20 epi exit verse la dire 4 bars. Mizik la komanse avek yon intro , apre sa nou jwenn Premye verse la ke D-Master pran san l pou l eksplike tout kondisyon ki ka prezante devan yon moun . li ankouraje  nou pou nou pasyan epi tann vi a paske se sèl fason pou nou rive jwenn yon chans nan vi sa lè nou pa gen tout bagaj yo nan men nou. Atis la komanse konsa :

Eske gen yon moun isi ki ka  Dim sa map fè  Isi

Paske depi egzistans mwen map pase yon peripesi

Eske mal gran paran m map peye ou kou se la modestie

Eske se la nati ki pa chwazi nan mwen envesti

 

Se konsa atis la chwazi komanse pou li montre malgre tout bagay li fè pou li te ka byen komanse, malgre egzijans paran l te fè  lavi  a konn souvan pa  ba li bon jan. Li kontinye pou l di :

 

Jouk kilè lanmò pou nou ap sispann yon delivrans vre

Se lavi nan patipri abon ll son penitans vre

Genyen ki prefere soufri , Mouri Penitansye

Mwen tout tanm konnen m gen souf , m fenk kare fè rezitans vre

 

Se konsa atis la pase sou premye verse mizik la kote l pale de anpil move lavi kap pase nan peyi Dayiti. Touswit apre premye verse la nou jwenn  refren an ki di konsa :

 

Lavi pa janmen fè w kado

Met tèt sou de zepòl ou gon sè vo

Ediksasyon  lekòl pwouve sa w vo

Yo di wap mouri pòv pwouve  saw vo

 

D-Master kontinye nan dezyèm verse la pou l montre malgre tout difikilte w ka jwenn ou oblije rete soude a rèv ou kanmenm yon jou wap rive . nan mitan dezyèm verse la li di :

 

Pa etone siw wè pwòp fanmiw vin trèt ou

Pa detone siw wè ougan vin prèt pou ou

Pa tiye tèt ou pou piman pou lè pwav bon mache

Pou w ka jwil ak bon pri  jou fèt  ou .

Li montre tou nan chèche lavi , nou  ka jwenn tout kalite sipriz ak move òf  lè sa se nou i konn kiyès nou ye e kisa nou sipoze :

 

Pa gen lontan m tal dèyè yon job sekretè

Poutèt m pa vle koubi do m, boss  la dim al sekle tè

Ka se petèt, pou li job sa ka pa nivo m

Men eske 16 zan lekòl se 16 zan bò kanivo.

Sèl sa m ka di raj pa sedwi lèv mwen

Laj pap detwi rèv mwen

M pè sam fè , M pa pè sam pa fè m pa janm annafè

Pou lè verite pou rimè pa devni rèv mwen

You toujou di kote gen chèn pa gen kou pam

Apre yo di pa gen pèn san sekou pam

Apre ti sekous pam, di eske se kou pam

Paske avan lanmò m beleive pou m jwenn yon jou pam

 

Se konsa D-Master Swaggy Boy fini 2e verse la , e touswit nou jwenn refren an. Apre refren an nou jwenn ti exit verse la ke K-B fè ki dire sèlman 4 bars :

 

Pap janm bay vag Goumen petit a petit

Tinèg toujou tretew kouman pouw pèdi apeti

Met tèt ou dwat devan tifrè pa janm pèdi sa pèp di

Pèdi tout saw genyen rekomanse sak pèdi a pèdi

Se konsa K-B pase e touswit nou jwenn refren mizik la.

 

Nap raple se yon mizik ki respekte preske tout règ nnan fason pou moun ekri yo. Se yon mizik majorite rim ladan l pou nou pa di tout se rim ki chita sou plizye vè. Se yon mizik i pa trò mal travay si nou gade fason beat ak pawòl yo travay. Se yon mizik ki gen anpil bon mesaj . refren mizik la leve mizik la anpil. Gen anpil pawòl ak eksperyans ki pwòp a reyalite nou nan peyi dayiti. Kalite son an pa trò mal. Siw pa ko koute mizik sa mwen ankourajew fe sa koulyea sou link sa

http://dynastyhaiti.com/jouk-lavi-banm-do-d-master-swaggy-boy-ft-franco-love-federo-k-b/

Nap ankourajew ankouraje atis ki  pa ko konfime yo paske yo se moun kap pran relèv la. Dynasty Fè eksperyans lan, si se pou talan nap jwenn anpil jèn . li sifi ankadre yo epi nap jwenn sa nap chache a


Technical SupportSeptember 21, 2014

8min2029

Se yon mizik ki soti sa fè kek tan. Mizik sa te soti nan epòk Wendy tap fè konnen l san li pat ko menm rantre Ayiti sa vle di nan peryòd li tap komanse promo li. Se yon mizik ki pale de Dezòd  yo fè nan game sa. Se yon mizik Egotrip ki mete talan Atis yo sou zye ki se Dezòd ak Wendy. Se yon mizik ki fè pwopagand de Wendy ak Wendy tankou 2 Ayisyen kap viv Gwadloup, yonn nan antiy ki fè pati de Depatman Lafrans gen Lot bò lanmè Pa l la . Nap Raple Gwadloup fè pati de Antiy yo. Se te yonn nan Mizik ki te fè pale de li nan lis mizik Wendy te Lage yo.

Fè dezòd se yon mizik rapè ki rele Dezòd la ki gen Wendy sou li tankou envite sou track sa. Li dire 3:18. li gen 2 verse  ki gen yo chak 16 bars ladanl epi ki akonpaye avèk yon refren Wendy fè nan yon fason ki trè antrenan. Mizik la komanse avèk yon intro Dezòd fè ki pale de Ayisyen ki ap viv nan Gwada . Apre Intro sa nou jwenn premye verse la ke Dezòd fè . Apre sa , nou jwenn Wendy ki fè yon Refren ki trè fasil pou moun akonpaye avèl. Apre refren an, nou Jwenn Wendy ki vini ankò fwa sa se pou lage verse pa li a ki dire 16 bars. Apre sa nou jwenn refren an anko ke Wendy fè. Pou Mizik la fini avèk beat la yo kite kap jwe ki dire 4 bars.

Jan nou sot diw piwo a, se Dezòd ki komanse mizik la konsa :

A bon m soti pou Bon, Nan Chak grenn mo nan chak fraz

 [fraz] m sonnen pou Bon. M vo plis k’on pon

Nan chak rap , nan chak paj yo yo di yo bon

Bri chak mo nan chak fraz nan chak paj yo pa vo yon Bon

Se konsa Rapè a komanse verse la kote ki gen anpil anjanbman. Yon figi yo pa souvan itilize nan rap le nou gade jan mizik rap yo konstwi. Gen anpil consonans nan  kèk bar ki leve vizaj teks la ansanm ak flow rape a ap itilize a. li kontinye nan 4 bars ki vini aprè yo ak menm flow a nan repetisyon plizyè asonans ak konsonans. Ann pran  soti nan 9e bar la pou rive nan 10 bar la ki di konsa:

 Depiw tande vwa dezòd tout enposib yo vle jemi.

Fòtadi lèm kòmanse sou yo yon kout ponyèt que je mis.

Se yon fason pou m te ka montre nou melanj kilti ki fèt nan mizik sa lè n jwenn aksan kreyòl antiyè a ak Aksan kreyòl Ayisyen an ki melanje. Se klaborasyon pou nou ta ankouraje paske yap pèmèt nou rive vann pibyen kilti pa nou an nan mache lòt pèp kap viv nan antiy la..

Apre verse Dezòd la, nou jwenn refren an ki di konsa :

All my niggaz [Hands up],  Si n konn sak Rap [Leve men nou]

Fè dezòd, fèm tande men n clap

Wendy Dezòd nou sou menm track

Siw tès motherfucker wap pran nan frap

Leogane , nèg lari yo

Delmas , nèg Paris yo

New York , Site Solèy , nèg Miami yo

Undergroung, Sak Komèsyal yo pa ka nwi yo

Touswit apre  refren an nou jwenn Wendy Ki komanse ak lòt verse la ki di konsa:

Beat la tro abize , Lirik poum atize

MC yo tromatize  Jèn Kolmatize

Nap mete yo nan koma ize , Flow yon mal ize

Track sa wooo li gon mal ize , kowww [ men nan b****w]

Se 4 bars ki rich nan say o rele bote a, se yon verse ki nan nivo King lan vreman. Li kontinye ak menm flow a konsa:

Sèvo w abize, faut pas m’accuser

Pa ko batize , se pou sa m mechan konsa

Apre mwen kiyès ki ka baw yon flow konsa

Pa gen nèg ki ka fèm pè e nou tout konn sa

Kòm anpil nan nou abitye avèk King nan déjà , nou konnen déjà pa gen nèg ki ka fasil konpare ak MC sa nan nivo rap Egotrip. Pou m di se yonn nan meyè rapè nan kategori sa.  Li  toujou fyè de idantite kòm nèg Leogane, epi se konsa li  bay denye bar li yo konsa :

Leogane Stand Up m ravi

 Siw monte mal map Fout ou yon sèl kout maji

Se konsa Wendy pase epi touswit apre verse pa li a, Refren an monte epi mizik la fini ak rès beat la

Malgre anpil mo deplase, Mizik se yo mizik ke anpil moun ka redouvri. Li Montre talan jèn nou yo genyen epi moutre Ayisyen nan lot pèyi yo kapab patisipe nan voye kilti nou an pi wo. Nap Ankouraje ou menm ki pa koute mizik sa, dekouvril koulyea menm sou http://dynastyhaiti.com/fe-dezod-dzod-ft-wendyyy-traka/

Kontinye ankouraje jèn atis nou yo pou nou ka gen yon pi bon endistri mizik.

 

 

 

 


Technical SupportSeptember 2, 2014

10min2770

Se mizik ki rasanble 3 jèn rapè ke anpil moun di ki nan elit mouvman sa. Mizik la rele BMW se paske yo fèl tankou yon Sig. B a se pou premye lèt ki nan Baky a, M nan se pou Mèt mizik la ki se Mechans-T  epi nou déjà wè W a se pou Wendy Traka. Se yon Mizik ki nan kategori Egotrip ki mete atis yo an valè . BMW se yon mizik ki fèt jis pou Montre ke talan atis yo. Nou ka di se yon Mizik ki plis montre Street hardcore Skills yo.

3 rapè fè BMW. Se yon Mizik ki gen 3 verses sou li. 2 premye bars yo se 16 bars epi denye a selman gen 12 bars. Mizik la komans  ak Intro a ke Mechanste fè ak  refren an ke Baky mete kèk akonpayman ladanl. Touswit nou jwenn Baky ki komanse premye Verse la ak yon 16 bars. Apre nou jwenn refren an ke Mechans-T akonpaye tou . Apre refren , nou jwenn Mechans-T  pou 2e verse la ki dire 16 bars. Apre verse mechans-T a , nou jwenn refren an ke fwa sa Wendy Akonpaye ke touswit nou jwenn denye verse la ki dire 12 bars. Apre sa nou jwenn Outro a  ke Mechans-T fè . Se yon mizik ki plen Jeu de mots ak anpil figi estil nan pwezi. Se yon bomb lè nap gade kalite travay ki fèt sou mizik la.

Tankou nou te diw la, Mizik la komanse ak refren an ki di konsa :

Tout moun nèt atann kous la demare

Bagay a motè se pa pedale

[Map kraz’on beat nou pap jwenn ti rès anko] Baky voice

3 fokè ki vin ak bay ki pa bezwen repare.

[Se BMW BMW, Baky Mechanste Wendy Se Bmw] 2x

Apre  sa  Baky  komanse verse li a ak yon Mechan Punch ki di konsa :

Pou Komanse map di de men anlè m killl Beat la e m pap ret la [Bowww]

Lem rale Plim pam ekate Paw [Bowww]

Sa se vrè hip hop  se pa peta [Bowww]

Depiw tande [Gun Braking] konnen se bri bal se pa peta [Bowww]

Se konsa Baky komanse premye verse la. Nou ka konstate Atis la progrese anpil nan fason l depoze sou beat malgre nou déjà konnen atis la se yonn nan pi bon moun ki metrize fason yon ekri . Li pwouve yon lòt fwa ke li fè pati de jenerasyon ki gen meyè rapè. Nan komansman verse la li lage yon Punch pou rival li a lè li di : « Lèm rale plim pam ekate paw…. ».  tout moun konnen déjà kiyès ki te gen plim pam déjà loll……. Atis la kontinye pou l di :

M fè min nèg rap yo fonse tou

[gen nèg ki pran devan][low voice] E byen se Dwam pou m Fonse tou

W’ ofanse tou , vin fè rim san fòse tou

[Oui, je te jure ce mec assume] [low voice] wèm pale Franse tou

Se konsa pwoteje RKM recorks lan pase e pwouve sa yo di de li yo nan nivo l vrèman . Pou fini, atis la fè yon 4 bars ki montre nan nivo l :

Popilè, Avègleman, Bat MC yo Bèteman

Chanje flo pi mal ke nèg kap chanje vèteman

Ret kònèkte nan, map bow sa kòm règleman

Rap kreyòl Hardcore Baky Kòrèkteman

Se konsa Baky pase , touswit nou jwenn refren an  ke Mechans-T akonpaye:

Tout moun nèt atann kous la demare

Bagay a motè se pa pedale

[Banm fon poze pou montre kisak Hip Hop High Level] Mechans-T voice

3 fokè ki vin ak bay ki pa bezwen repare.

[Se BMW BMW, Baky Mechanste Wendy Se Bmw] 2x

Apre refren an , Nou jwenn Verse Mechans-T a ki di konsa:

Pèsòn pa konn anyen de mwen, gen sak di mwen son ti evade eeee eeeee

Map fè nou sòti de pa de eeeee eeee

Retade eee eee fon ti ret gade eee eee

Lèm pran rad fanm  an nou pral mande pou fon ti ret a de eeeee

Bay kou na ta ta ta

Jistan kris pranm nigga, aku nama tata

Se konsa pwoteje  winnaz la , yon atis pou nou komanse siveye. Paske se yon atis ki chaje talan malgre anpil moun pa ko konnen atis la vreman. Se preske nan menm nivo a Baky  nou jwenn Mechans-T.  yon atis nou komanse dekouvri depi 2012.

Touswit apre sa , nou jwenn refren an ke wendy Akonpaye :

Tout moun nèt atann kous la demare

Bagay a motè se pa pedale

[Gadon tenten mesye Ti gason se pwen w pran Vre] Wendy voice

3 fokè ki vin ak bay kip a bezwen repare.

[Se BMW BMW, Baky Mechanste Wendy Se Bmw] 2x

Koulyea nou rive nan denye Verse Wendy ke Anpil mount e anvi tande paske sa fè anpil tan fan li yo pat tande l sou yon nouvo projè. Li  komanse konsa:

Li 2H .. M Demare ..sou Dezyèm .. Yo Detwi ..

Deja .. De qui? .. De W.E.N.Depi .. 

Desanm .. 2010 .. Map Demistifye ..

 Desann . Defye .. Deranje .. Demoli .. Demode . Menm a Demo .

 A 2 Mots . M Demoralize .. Derespekte ..

 Debat .. A Debri .. Debout .. Dead yo .. 2 pa 2 .. M Degrade ..

 De Fòs .. M Depase .. Deplase .. Nan 2 pase .. M Deja pwouve .. M THe best..

Sa son travay fenomenal nou jwenn la, yon aliterasyon melanje ak yon ak yon asonans , se yon travay ke anpil moun pa ka fè paske li mande tan anpil ak atansyon. Si tèt ou pa bon ou pap ka rive nan nivo sa.li kontinye pou l di :

Ti nonm sa sot leogane a on BAKA SOU LI ( Hoho )
Siw pa TMG man ou PAKA SOU LI ( hoho )
Track la tou hit li gen TRAKA SOU LI ( hoho )
Kounyam gen dyare flo res beat la m pral K*K* SOU LI

Se nan pati sa nou rejwenn Atis la ak still li a .men se yon travay ki vrèman merrite felisite paske atis la kite fason li te konn poze sou beat yo ansanm ak tout jan li konn gate fanatik li yo. Nan mizik sa nou jwenn yon lòt Wendy.
lem gade BMW se yon mizik ke anpil moun ta sipoze tande e analize siw se moun ki renmen Mizik e sitou rapè ki di yo renmen Bèl vèsifikasyon. Se yon mizik anpil moun ta sipoze pran kòm model pou nivo mizik la. Siw poko Koutel map envite dekouvri l sou link sa

http://dynastyhaiti.com/bmw-baky-mechanste-wendyyy/

Nou swete gen plis mizik nan nivo sa nan ki pou redore blazon Rap la.


Technical SupportAugust 30, 2014

7min739

Pale Anpil la Pral fini se yon mizik ke MOC The Don, Yon rapè ke Dug G te pèmet piblik la konnen  avèk mizik ki rele Rap Mwen Tricky ki te Videyoklipe, fè avèk yon jèn atis Underground ki rele Omega. Pale Anpil La Pral fini se yon fason ke MOC jwenn pou l di a moun ki Anfas li yo ke Pale anpil la pral fini avèk soti Nouvo album li a. Se yon fason ke MOC jwenn pou l di fanatik li yo ke Apre silans li te fè a, li prè poul rekomanse. Se yon track ki fèt pou anonse album Rap Mwen tricky a. Mizik sa se yon mizik ki klase nan kategori egotrip, mizik ki fèt pou fè eloj moun ki fè mizik la.

Pale Anpil la Pral fini se yon mizik ki gen 3 verses akonpaye de yon Bridge ak Refren yo. Premye Verse la gen 12 bars apre sa nou jwenn yon refren ke Omega fè ki trè antrenan. Touswit nou jwenn  dezyèm Verse la ki gen 16 bars. Apre sa nou jwenn refren an ki tounen. Denye kouplè mizik la gen yon bridge 8 bars ki akonpaye yon Verse 8 bars. Pou fini , Nou jwenn refren an ki repete plis pase 2 fwa jiskaske li fade out.

Apre nou fin wè koman chapant mizik lan ye, ann al fè yon analiz sou pawol yo. Atis la komanse premye verse li a konsa :

Pale Anpil la Pral Fini MO this MO that

Album nan pral soti , ret focus nou pral start

Se vre nou mize nan wout Boykotaj pa jwenn bout mwen

Kontinye san dout mwen avantaj yo pa  nivom

Se konsa atis la komanse premye  verse li a pou montre malgre tout bagay li toujou la. Nenpot sa yo ta di sou li li toujou la pou prouve ke li pifò ke tout sa  yo ka di sou la e boykotaj pa ka fè li bay vag paske li pase piwo ke sa yo. Li Kontinye pou li di nan menm premye verse sa ke :

“M gen Hit M gen Hit ke Miami

Yo banm tit yo banm tit se gwo van ti lapli

Yo pa konnen Koulyea koulyea  m pral fè yo Konnen

Le yap pale de swag  Swag map pale de klas klas

Lew yap plede bay blag mwen map plede fè bwas

M fèt tou mango mi se nòmal pou w banm dan di. »

Apre sa nou jwenn Omega ki vini ak refren an ke anpil mon komanse apresye ki di konsa :

M O M O MOC

Nigga nigga go come seee

Apa mawozo vin pussy

Fè nèg kase lezo m kraze les os chak fwa LI pran MIC

Atis la komanse avèk 2e verse la ak yon ton ki ironik ki di konsa :

Se vre wi man , m pa wè poukisa nèg yo rayim

Lèm jwe my man, m toujou jwe pou m pa viktim

Map kondane rap kreyòl rap kreyòl yo poko konn still sa

Sa son rap pedjòl ki gen yon flavor America

Nap raplew verse sa gen anpil pawòl ki vrèman ka fèw ri lew ap kotel. Se ladan l atis la plis pale de sal ye ak sa l ka fè, li montre ke tout moun kap bat kò yo li se yon bouchon pou yo. Le 16 bars yo fini nou rejwenn refren an anko. Apre sa nou jwenn yon bridge ki di konsa :

MOC the Don, the mic is on

Check the microphone krache dife like Dragon

Track sa son Bonm , nou pap fel long

Men nap boule fake MC kou b***********

Omega m vin bay Pussy Konje

Al gad deyèm gen nèg kap plonje

Tout moun ka we koulye a game nan chanje faz

Machin nan nan men koulyea tout moun ka wè se nou kap ba li gaz

Apre sa nou Jwenn MOC ki rantre ak Denye Verse la ki di konsa :

Mizik sa son punch li ka fèw sou sanw pa menm bwè Rhum

Pran fòm kòw beat la dim se nou menm ki metronome

Atis la bay tout li menm nan 8 bars sa pou pwouve advèsè li yo ke l ka fè plis ke yo. Apresa nou jwenn refren an ki repete jiskaske mizik la fini.

 

Nap Raplew Mizik sa se yon mizik ki pa two mal nan anranjman . Pawòl yo an amoni avèk tèks la . Beat la se yon bon beat. Pati ki dominan nan mizik la plis se refen an ak Bridge la.  Atis ki fè R&B a gen anpil talan siw ta renmen dekouvri mizik sa map envitew klike sou link sa http://dynastyhaiti.com/palanpil-la-pral-fini-m-o-c/

 

 

 

 


Technical SupportAugust 30, 2014

4min1252

Connais-tu  est le nouveau son de Jean Jean Roosevelt qui va figurer peut-être sur sa quatrième album. C’est une chanson écrite suite à son accident à Pacot le 28 Juillet dernier pour montre que la vie mérite bien d’être chantée. C’est une musique à travers laquelle le compositeur- chanteur célèbre la vie.  Selon lui, La vie mérite d’être célébrée au jour le jour. Car on ne sait pas jamais le jour où l’on va rendre son dernier souffle.

 

La chanson contient trois strophes et un Bridge  accompagnés des refrains.  L’artiste commence la chanson avec une question :

« Est-ce que tu connais les moindres battements de ton cœur » l’artiste continue :

Est-ce que tu connais ton dernier souffle, ta dernière heure

Combien de pleine lune, combien de coucher du soleil

Combien de Printemps, combien d’Hiver qu’il te reste

Aimer partager autant que tu peux…………. »

C’est ainsi qu’est l’intro de la musique,  on montre les moments de la vie et les inquiétudes qui y dépendent. C’est un appel à la conscience, que la mort est juste à côté, il faut faire tout ce que tu peux faire maintenant. Tout de suite, on trouve le refrain qui suit :

Connais tu, connais tu, connais tu la longueur de ta vie ?

Connais tu, connais tu, connais tu la profondeur de tes nuits ?

La deuxième strophe commence ainsi,  avec les mêmes questions

Est-ce que tu connais les moindres respirations que t’as de plus

Est-ce que tu connais ta dernière route ton dernier bus ?

Combien de clair de lune, combien de lever de soleil

Combien d’automne, combien d’été qu’il te reste

Aimer prier Pardonner autant que tu peux »

Ensuite vient le refrain… c’est toujours les mêmes idées qui véhiculent tout au long de la chanson. Des messages qui nous montrent qu’il faut faire du bien dans la mesure de nos capacités. Ne laissez rien à demain. Parce que demain ne nous appartient pas. C’est le moment présent qui est notre avoir.

Enfin Connais-Tu est une chanson qui nous montre la beauté de la vie, elle nous incite à profiter de l’instant présent. Car chaque seconde pourrait être notre dernière. On doit savoir profiter chaque seconde de notre vie. Il nous montre aussi que rien ne vaut vraiment. L’importance de la vie est la seule chose qui doive orienter nos décisions. Parce que nul ne connait vraiment la longueur de la vie. La seule chose qui nous importe est de  vivre notre vie.

C’est une chanson à découvrir. C’est un mélange de  elle nous donne beaucoup plus de force pour affronter les difficultés de la vie. Parce qu’on ne connait pas vraiment combien de temps qu’il nous reste a vivre. Si tu veux l’écouter, il te reste seulement à cliquer sur le lien http://dynastyhaiti.com/connais-tu-jean-jean-roosevelt/ . Vis donc ta vie et crois-moi tu n’auras pas tort

 

 

 


Technical SupportAugust 1, 2014
MANVIW12.jpg?fit=700%2C400

5min867

M’anvi w jerem se yon mizik ki pale de lanmou ke  BG Man fè ki eksprime santi pèsonèl li. Li fè mizik la pou di sa l santi pou mennaj li. Se yon mizik ki baze sou sa atis la ta swete viv. Malgre anpil sa anpil moun te konn wè nan jenerasyon avan yo. Jenerasyon sa bay anpil plas a lanmou nan tèks yo.

Malgre sa yo di de rap nan moman sa yo nou jwenn anpil mizik lanmou nan mouvman sa. Mizik sa fèt avek 2 verse plis yon Bridge (Bredj) avek yon refren ki repete aprè chak verse ke Ciyou Paradoks Chante.

Baby girl mwen anviw jerem  ta vle w mete m kouche  karese m de la tèt o pye

Baby girl mwen anviw jerem  zanmiw yo mèt koute m  chanpay la m vlew debouche

Baby girl mwen anviw jerem  ta vle w mete m kouche  karese m de la tèt o pye

Baby girl mwen anviw jerem  zanmiw yo mèt koute m  chanpay la m vlew debouche

Apre sa ou jwenn premye verse la  BG Man komanse konsa :

Baby m pa kache diw aswe a se net al kole

Baby tankou sansi map sousew pa p janm dekole

Sim te haiti pou ou m patap janm dekole

Ancrer à ton corps et je peux plus plus decoller

Ce soir je veux que tu me serres contre toi

Ce soir je veux que tu me  gères dans tes bras

Se sou pawòl sa yo ke Atis la komanse  premye verse li a e li fè fi a konnen tout sa l santi pou li et tout sa li ta renmen fi a fè pou li . li rive montre tout bote ki genyen lèw gen yon fi bò kotew.

Aprè premye verse la fini ou jwenn Ciyou Paradox ki tounen avek refren an. Nap raple Ciyou paradox se yon atis ki boure talan e li fè anpil bèl mizik.

Nan dezyèm verse la avek yondeskripsyon de kò fi se yon bagay fenomenal jan li di lap pase lang li sou preske tout pati ki nan kò fi a . Li montre l tout bote ki gen nan achitekti kòporel fi a. Touswit apre ou jwenn Ciyou paradoks ki vini avek yon mechan Bridge ki di konsa :

Baby kitem diw yon sekrè , ou poko menm touché m deja prè

Sim diw janw dominem ou pap kwè, ou met dezabiyem pou w ka wè

Chak sekond kip ase mwen santi se chalèm kap monte

Siw gadem byen nan je ou ka wè son kalvè map monte

Baby tout sa mwen vle diw

Manviw jeremmmmmmmmmmmmmm

Touswit ou jwenn refren an ki monte pou fini mizik la. Map raple se yon tèks ki gen yon bèl melodi e refren an avèk Bridge la leve mizik sa  anpil. Se yon mizik ki byen travay sou plan tèks epi  kote melodi tou. Malgre gen kèk bagay ki pat trò fin byen kòdone sou plan pati rap yo. Map envitew dekouvri mizik sa koulye la siw pa ko fè sa sou lyen sa http://dynastyhaiti.com/manviw-jerem-bg-man-ft-ciyou-paradoks/ se yon mizik ke anpil moun ta sipoze dekouvri si vrèman w bezwen bèl pawòl pou di mennaj ou.

 

 


Technical SupportJuly 23, 2014
peedy12.jpg?fit=700%2C400

5min708

Pou premye fwa yon mizik pran mizik  semenn nan de fwa yonn dèyè lòt .E mizik ki resi fè sa se Badman Zoepope. Badman Zopope se yon mizik ki nan kategori Egotrip ki se kategori kote moun plis pale de yo epi mete  tèt yo an valè . Se yon mizik ki fèt avèk 2 verses plis refren . Peedy fè mizik la pou mete talan l en evidans tankou yon moun ki fò. Mizik la dire 3:40 . li pale de jan l vire nan Game nan ak jan moun genyen l sou zye. Li pale de pakou l nn rap e jan l fè aparisyon l nan rap. Se yon tèks ou jwenn selman rim rich e anpil « jeu de Mots ». Li mete an evidans  tout nèg ki gen ti fizik  kap fè yon bon travay.

Peedy komanse mizik la avek yon refren san repetisyon ki dire 8 bars ke touswit ke yon verse 12 bars komanse. Apre sa w jwenn yon refren  ki dire 8 bars . touswit ou jwenn yon verse 16 bars ki konplete avek refren an ke li repete 2 fwa. Peedi Komanse 1e  verse la ak yon rim miltisilabik ki telman sanble out e ka di se 2 omofòn :

« Lanmou m komanse pou rap a laj de 13 zan

E sesi m pat fèl pou kòb  m te jis trouve kel plèzan

Mwen met may m travay an plen tan

E m fèl pandan ete otonn e menm nan prentan »

Li pat fasil pou jwenn yon tèks yon atis ki Underground nan Nivo sa nan tan ki sot pase yo. Sa pwouve ke jenerasyon kap vini la si nou ba yo direksyon yo ka pran yon lòt dimansyon.  Se yon tèks ki gen anpil aliterasyon ak asonans ladan l ki se yonn nan fòs yon teks  siw ta vle li epate moun vrèman nan fason lap touche  zorèy moun nan.  Atis la fini premye verse la avek yon bon exit flow :

“Map fè nonm, gon lè ke map selèb kon Burger King

Depi kik la mate konnen se Peedy pral bay kèk rim”

Touswit ou Jwenn refren an , ki di :

“I’m a badman Zoepope ( 4 Fwa)

I’m from the hood   (3 Fwa)

I’m a badman Zoepope (3 Fwa)”

Apre sa atis la , kontinye  nan dezyèm verse la pou l di:

“Match la bel

Koulyea m pi matchavèl

E si rap game ap byen Mennen se jis paske map mache avèl »

Lè w ap tande rim sa yo , yap dekotike yo wap jwenn anpil aliterasyon e ka menm panse se menm bagay atis la di . Se just pou m montre w ke tèks la bien travay. Nan 4 denye ba yo

”M toujou prè ou m Plè zorey public M pa nye  sal dezire

Defwa m domi m reve   map f**k Vanessa Desire

M pa still nèg kap di mo so Beat yo pa menm Sansire

Lew fè sa MC w malpròp met Slip ak B**daw san siye. »

 

Mizik sa chaje Bon pawol ki byen travay  , Beat la pa tro mal li mache avek sans  pawol yo . li pa troc ho pa tro frèt. Sèlman kek pawol ki yon ti jan deplase kif è anpil moun ka pa di se yon track ki preske pafè. Mwen renmen lè atis ki Undergroun yo ap fè efò konsa . sa pwouve ke mizik la ge la relèv Siw pa ko dekouvri mizik sa  mwen envite w  al fè sa koulyea  paske se yon  track ki vreman bon e atis ki gen anpil talan . Ankouraje li , al dekouvri Badman Zoepope  http://dynastyhaiti.com/badman-zoepope-peedy/

 

 


Technical SupportJuly 16, 2014
peedy3.jpg?fit=700%2C400

5min448

Badman Zoepope se yon mizik ki nan kategori Egotrip ki se kategori kote moun plis pale de yo epi ekspoze  tèt yo . Se yon mizik ki fèt avèk 2 verses plis refren . Atis la fè mizik la pou mete talan l en evidans. Mizik la dire 3:40 . li pale de jan l vire nan lari a ak jan moun genyen l sou zye. Li pale de pakou l nn rap e jan l fè aparisyon l nan rap. Se yon tèks ou jwenn selman rim rich e anpil « jeu de Mots ». Li mete an evidans  tout nèg ki zopope kap fè yon bon travay.

Peedy komanse mizik la avek yon refren kip a repete ki dire 8 bars ke touswit ke yon verse 12 bars komanse. Apre sa w jwenn yon refren  ki dire 8 bars . touswit ou jwenn yon verse 16 bars ki konplete avek refren an ke li repete 2 fwa. Peedi Komanse 1e  verse la ak yon rim miltisilabik ki telman sanble out e ka di se 2 omofòn :

« Lanmou m komanse pou rap a laj de 13 zan

E sesi m pat fèl pou kòb  m te jis trouve kel plèzan

Mwen met may m travay an plen tan

E m fèl pandan ete otonn e menm nan prentan »

Li pat fasil pou jwenn yon tèks yon atis ki Underground nan Nivo sa nan tan ki sot pase yo. Sa pwouve ke jenerasyon kap vini la si nou ba yo direksyon yo ka pran yon lòt dimansyon.  Se yon tèks ki gen anpil aliterasyon ak asonans ladan l ki se yonn nan fòs yon teks  siw ta vle li epate moun vrèman nan fason lap touche  zorèy moun nan.  Atis la fini premye verse la avek yon bon exit flow :

“Map fè nonm, gon lè ke map selèb kon Burger King

Depi kik la mate konnen se Peedy pral bay kèk rim”

Touswit ou Jwenn refren an , ki di :

“I’m a badman Zoepope ( 4 Fwa)

I’m from the hood   (3 Fwa)

I’m a badman Zoepope (3 Fwa)”

Apre sa atis la , kontinye  nan dezyèm verse la pou l di:

“Match la bel

Koulyea m pi matchavèl

E si rap game ap byen Mennen se jis paske map mache avèl »

Lè w ap tande rim sa yo , yap dekotike yo wap jwenn anpil aliterasyon e ka menm panse se menm bagay atis la di . Se just pou m montre w ke tèks la bien travay. Nan 4 denye ba yo

”M toujou prè ou m Plè zorey public M pa nye  sal dezire

Defwa m domi m reve   map f**k Vanessa Desire

M pa still nèg kap di mo so Beat yo pa menm Sansire

Lew fè sa MC w malpròp met Slip ak B**daw san siye. »

Anpil bèl Pawòl , melodi a pa twò nwi tou men Selman gen kèk bagay pou amelyore Hook la si yo te fèt mizik la tap Yon reyisit total. Siw pa ko Koute l mwen envite w  al fè sa koulyea  paske se yon atis ki gen anpil talan . Ankouraje li , al dekouvri Badman Zoepope  http://dynastyhaiti.com/badman-zoepope-peedy/

 

 


Technical SupportJuly 6, 2014
inosan-yo2.jpg?fit=800%2C360

8min2096

Mizik Semèn Nan (Jiyè I): Inosan Yo – Roody Roodboy Feat. Baky

Pou yon dezyèm fwa Inosan yo Mizik Semèn nan sou www.dynastyhaiti.com  Inosan Yo se yon mizik Roody Roodboy  fè  pou rakonte vi pa li kote li eksplike zòn kote l te grandi a Site Militè et  fason ke anpil moun victim pou granmesi pami inosan sa yo li mansyone Papa  li ke selon li menm ki tonbe anba bal mechan yo paske li te yon Gad. Se yon mizik ki gen sou li kòm envite Baky Popilè, pwoteje RKM Records la. Li pale de vyolans anpil Polisye sibi anba men bandi li rakonte istwa polisye kap viv nan zòn ke non rele Zòn cho yo. Li pale de batay ki genyen ant polisye ak Bandi e atis la ta swete sa chanje yon jou,

Mizik la dire 4:19. Li komanse avèk yon bridge( Bredj) ki dire 4 bars ke yon refren  8 Bars  vin touswit aprè. Apresa nou jwenn premye verse(Vès) la ki dire 8 Bars apre sa nou jwenn refren an 16 bars . Verse Baky a vini apre li dire 12 bars ki konplete avèk yon 2e verse ke Roody Bay ki dire 16 bars. Epi nou jwenn mizik la ki fini avèk  refren an.

Roody komanse 1e  verse li a avèk pawòl ki pale de vi pal direktèman kote li pale de kote li te grandi e dekri istwa papa l.

 « Site Militè pa yon vye zòn

Landan l mwen  grandi papa m se t’on poto pilòn

Al tire , m pa konn si se Badman ou babilòn

Pouki Bondye kite tout pouvwa sa yo nan men lezòm »

 Se konsa atis la dekri sitiyasyon ke l petèt te viv padan moman ke papa l te toujou egziste . li eksplike tou nan verse sa koman papa l mouri. Se yon verse ki gen anpil santiman pèsonèl. Li pwofite montre nan sosyete a depiw mouri w antò :

« Depiw Mouri w antò

Papa m pa la ankò »  se konsa atis la fini premye verse la

Refren an di konsa

Badman yo la yap obsève

Kilè yon babilòn ap vin fè erè

Babilòn yo la yap obsève

Kilè yon badman ap vin fè erè

Youn ap veye lòt  Youn ap veye lòt  oh oh (4x)[2x]

 

Apre sa nou jwenn Baky ki rantre ak yon verse ki rich ak vè miltisilabik , kalanbou ak anpil lòt figi ki pou leve fason rapè a ekri a. li di yon gwo pawòl nan verse sa ki se

« Chak nèg te ka bandi nan lavi l’ si l’te vle

Men l konnen depiw komanse kouri la wap kouri nèt 

Bon ann serye sak ofri w plis kòb se li w kouri w vote a

E  fi k parèt pi fèb la se li w pral kouri ote a

E m wè, sak di verite se liw kew minote a

Konbyen nan nou k gon zanmi k viktim nan kominote a» Baky nan 2e verse la

Gen anpil kèk bèl pawòl nan verse pa Baky a  tankou 2 denye Bars misye fini verse li a ki se

« Ou ka pa koupab nan lavi tandis kew peye

Chak inosan w kondane son bandi w anplis kew kreye”

 

Touswit  nou jwenn  2e   verse Roody a ki gen anpil verite , anpil reyalite ke anpil moun kap viv nan zòn cho yo m nan katye defavorize yo konnen tankou lè atis la di

Badman oblije al pran pwen pou l sèvi

Babilòn bliye si l’ la  pou pwoteje e sèvi

Anmwey malerèz ap kriye

Anmwey elèv lekòl ap tonbe

Mwen mande jistis pou inonsan k penitansye yo

Mande jistis pou polisye ki tonbe mal  yo

Apre sa nou jwenn yon refren ki travay sou yon tonalite ki pa tro cho pou pèmèt nou santi ekspresyon ak feeling kap travèse atis la

An gwo se yon mizik ke anpil moun ta sipoze koute nan memwa tout sa ki tonbe mal yo se yon prodiksyon de Gwo Bout Mizik Empire ki se nouvo label ke atis la ap travay la. Beat Mizik se yon bèl konpozisyon ki vrèman antrènan Siw poko telechaje mizik la mwen envite w fe sa koulyea  sou

 http://dynastyhaiti.com/inosan-yo-roody-roodboy-ft-baky-popile/  paske se yon mizik ki vreman rakonte reyalite peyi nou.


Technical SupportJune 28, 2014
bricks_dugg3.jpg?fit=900%2C300

7min726

MafiaBlood (FFF: FUCK FAKE FRIENDS) se yon Mizik egotrip ke Dug G ansanm ak Bricks fè pou pale de tèt yo kòm 2 gwo poto mitan nan mouvman rap la ki soti nan 2 kan ki opoze ki se Mafia oubyen mouchwa nwa pou Dug G ki se ansyen rapè Rockfam Lame A ki se lidè Mouchwa nwa yo avèk Blood oubyen  mouchwa wouj pou Bricks ki se rapè Barikad Crew ki se lidè Mouchwa Wouj yo oubyen Blood yo. Nap raple ke Se 2 CEO ki mete tèt yo ansanm tou pou fè mizik sa , CEO Piwo Records avèk CEO Shotta Records

Mizik sa konstwi sou 2 verses  16 bars ak yon refren. MafiaBlood komanse ak yon intro ke 2 neg yon fè ki komanse avèk tout yon chalè . epi touswit ou jwenn refren an ki di konsa:

Mwen se Dug G Mafia avèk Bricks BC

Kilès sa  Men vibe la avèk Mèt vil la

Si yon nèg bezwen bon rap ou mèt vin la

Pa gen kote pou ti rapè ap vin fè vi  la » Dug G voice (2x)

Dug G  komanse premye verse la ak yon bon atak , sou yon beat ke li trè alez :

 

« Mwen se Dug to the G, Chouchou Nèg la ri yo

Pa janm bouke bwase bon rap met nan la vi yo

Mwen nan zòn nan toutè met al di yo

Men map pase devan sak pi piti yo »

se konsa CEO Piwo a monte sou beat la avèk raj sou yon beat kote  MC  a pwouve yon lòt fwa ke li se yonn nan poto mitan nan mouvman sa. MK Beat fè  yon travay anraje anba pati Dug G ki bay Dug G yon ezans ke anpil moun trè apresye. Break yo sou beat la pèmet Atis la jwe avèk Beat ka Pi fasil. Travay MK Beat  a bon anpil la. Nan mitan verse la , Dug la reyafime  pozisyon l nan Mouvman sa :

« Tout moun konn déjà kisa mwen ye déjà, Mafia

Pa bezwen Prezante nou konn kisa mwen fe déjà, Piwo »

Anpil moun renmen pati sa nan verse sa paske yo sa fè onè Mafia yo. Nan fen verse  la Dug G, fe yon mechan « Jeu de Mots » avèk yon aliterasyon avek SWAGG e li moutre ke li toujou sou pik li lè l di :

« Si yon Moun ofri w sirèt pa mande l bak la

Si yon producer vle siyew li pa Dug G ebyen mande l Plak la » Dug G Voice

 

Aprè sa nou jwenn refren an dirèkteman deyè  Dug  G. Touswit nou jwenn Mèt vil la ki rantre ak yon flo trè awogan. Li komanse  konsa

« Sa se Bricks BC Mèt City

Siw poko Konn sa Konnenw Fenk vini

Yea m se Nèg BPC, M son Bèt nan lyric

Soiw annafè avèm konnenw Fenk viktim » Bricks Voice ,

Se konsa Mouchwa wouj la komanse Verse pa li a. siw gade dispozisyon vè yo avèk kantite pye yo genyen wap wè se bon pwezi kap fèt la se pa pou san rezon yo rele  rapè yo powèt lari. Li Kontinye nan mitan verse la pou l bannou yon lòt rim ki atire zorèy moun :

« Ou wè mwen san lajan pa gen geto m vle m pa pile sa

Ou mèt gwo toro kon pil k*k* map pile sa » .

CEO Shotta records la pwouve ke se lik gen sekrè nan rim Miltisilabik yo . li kontinye pou l di :

« Paske Street la M toujou ladan l

Zòn cho m gen kèk Badman

Lè bwa mare pou m jete m m vole tankou badman

Nan Street la m fete

Nèg kap radote

Lè bagay la rèd son bagay di ou we yap pete »  Brick Voice

Aprè saw Jwenn Refren an ki moute apre sa mizik la fini

se yon track ke anpil moun konstate ke 2 MC yo fè san rankin e w santi yon bon vybe kap mache nan yon bout rap rèd.

Map ankouraje ou menm kip a ko dekouvri mizik sa al pran l sou http://dynastyhaiti.com/mafia-blood-fff-dug-g-ft-bricks/  epi pwofite pataje l bay zanmiw yo.

 

 


Technical SupportJune 21, 2014
inosan-yo2.jpg?fit=800%2C360

5min2096

Inosan Yo se yon mizik Roody Roodboy  fè   pou rakonte istwa Pesonèl li kote li eksplike fason ke anpil moun viktim pou granmesi pami inosan sa yo li mansyone Papa li. Se yon mizik ki gen sou li kòm envite Baky Popilè . li pale de vyolans anpil Polisye sibi anba men bandi li rakonte istwa polisye kap viv nan zòn ke non rele Zòn cho yo

Mizik la dire 4:19. Li komanse avèk yon bridge( Bredj) ki dire 4 bars ke yon refren  8 Bars  vin touswit aprè. Apresa nou jwenn premye verse(Vès) la ki dire 8 Bars apre sa nou jwenn refren an 16 bars . Verse Baky a vini apre li dire 12 bars ki konplete avèk yon 2e verse ke Roody Bay ki dire 16 bars. Epi nou jwenn mizik la ki fini avèk  refren an.

Roody komanse 1e  verse li a avèk yon reyalite ki frape anpil moun e li difidil pou w tande mizik la pou w pa raple w de bar sa.

« Site Militè pa yon vye zòn

Landan l mwen  grandi papa m se t’on poto pilòn

Al tire , m pa konn si se Badman ou babilòn

Pouki Bondye kite tout pouvwa sa yo nan men lezòm »

Se konsa atis la dekri sitiyasyon ke l petèt te viv padan moman ke papa l te toujou egziste . li eksplike tou nan verse sa koman papa l mouri. Se yon verse ki gen anpil santiman pèsonèl.

Refren an di konsa

Badman yo la yap obsève

Kilè yon babilòn ap vin fè erè

Babilòn yo la yap obsève

Kilè yon badman ap vin fè erè

Youn ap veye lòt  Youn ap veye lòt  oh oh (4x)[2x]

 Apre sa nou jwenn Baky ki rantre ak yon verse ki rich ak vè miltisilabik , kalanbou ak anpil lòt figi ki pou leve fason rapè a ekri a. li di yon gwo pawòl nan verse sa ki se

« Chak nèg te ka bandi nan lavi l’ si l’te vle

Men l konnen depiw komanse kouri la wap kouri nèt » Baky nan 2e verse la

Gen anpil kèk bèl pawòl nan verse pa Baky a  tankou 2 denye Bars misye fini verse li a ki se

« Ou ka pa koupab nan lavi tandis kew pene

Chak inosan w kondane son bandi w anplis kew kreye”

 

Touswit  nou jwenn  2e   verse Roody a ki gen anpil verite , anpil reyalite ke anpil moun kap viv nan zòn cho yo m nan katye defavorize yo konnen tankou lè atis la di

Badman oblije al pran pwen pou l sèvi

Babilòn bliye si l’ la  pou pwoteje e sèvi

Anmwey malerèz ap kriye

Anmwey elèv lekòl ap tonbe

Mwen mande jistis pou inonsan k penitansye yo

Mande jistis pou polisye ki tonbe mal  yo

Apre sa nou jwenn yon refren ki travay sou yon tonalite kip a troc ho pou pèmèt nou santi ekspresyon atis la

An gwo se yon mizik ke anpil moun ta sipoze koute nan memwa tout sa ki tonbe mal yo. Siw poko telechaje mizik la mwen envite w fe sa koulyea  sou

http://dynastyhaiti.com/inosan-yo-roody-roodboy-ft-baky-popile/  paske se yon mizik ki vreman rakonte reyalite peyi nou.


Technical SupportJune 14, 2014
mizik-semen-nan2.jpg?fit=851%2C315

5min2117

My Life”  se yon mizik ke Ti Lunèt  ekri epi chante pou gwoup 5 Etwal ke li menm se Maestro. Pou listwa nap di mizik sa se pa Ti Lunèt ki tap chante mizik sa se  Berto Tempo ki se chantè aktyèl gwoup Bèl plezi  ki tap chante l men se akoz ke li pat disponib Manadjè Gwoup 5 Etwal Ti Blan la te konseye  Ti Lunèt chante l.

“My Life” konstwi ak  yon verse de 32 bars nan komansman , answit ou jwenn  8 bars melodi instriman yo san vwa  ki anchene ak yon Bridge ( Bredj) 8 bars ak yon koral 8 bars ki repete 2 fwa  apre saw jwenn yon bon 12 bars melodi swav ki fini ak yon koral 8 bars akonpaye de yon bridge 8 bars. Mizik sa ki dire 6:05 kontrèman a sa anpil moun panse se pa yon istwa pèsonèl pou atis la men se istwa anpil moun ap viv. Li explike istwa yon moun ki fè tout sa l konnen pou l jwenn sa ki rele lanmou a men helas li pa janm ka jwenn li.

« Lavi m’ s’on turbulence

Toujou an dekadans

Jodi a kèm kontan

Men l pap dure lontan

Zanmi toujou trayim

Renmen toujou detwim

Lèm pansem jwenn moun nan

Se lè sa m fè erè » Ti Lunèt nan premye verse la

Se konsa chantè a komanse eksplike istwa a  tout andan mizik la Ti Lunèt dekri anpil move fason li jwenn nan chache lanmou , mwen konnen ke   se pa yon bagay ki fasil pou yon moun jwenn lanmou . atis la kontinye pou l di :

« Si se mwen menm ki gen yon defo

Pral fe efò pou m viv miyò

Mwen toujou ap fè moun plezi

Apre sa se mwen ki soufri

Mwen pa kè wè nan kenbe rancune

Paske pou mwen s’on gro lacune

Mwen toujou prè pou m padone

Olye pou mwen ta kondane » Ti Lunèt nan Bridge avan refren an kote ke nou we atis la tre sensè

Se yonn nan bagay ki atire anpil moun al koute mizik sa se senserite ki gen nan pawòl atis la ap chante yo. Nap raple mizik gen yon koral ki trè antrenan ke anpil moun renmen ki di konsa:

« Toujou bay kè mwen tout antye

Apre se mwen k toujou kriye

Fèm jemi m pè pou tout lavi m

Malgre sa mwen toujou viktim

Fè tout sam konnen pou m ere

Mwen toujou toujou malere

Mwen chita sou menm tab ak lanmou

Men nou pa janmen di bonjou »Pawòl koral la

Nap raple fòs mizik sa baze sou melodi ak pawòl ki touche kè ak lespri moun . se yon mizik ki fè pou montre malgre tout saw ka fè pou w jwenn sa yo rele lanmou a se se pa chans paw ou ka pa janm rive jwenn li . Mizik sa trè santimantal e li jwenn apresyasyon anpil moun depi le yo koute l nan preye fwa . Mizik sa gen anpil bel konsèy. Mwen envite ou menm ki pa gen chans tande mizik sa déjà malgre se yon siksè sou tout peyi a ak nan Dyaspora nou an al koute mizik sa sou lyen sa http://dynastyhaiti.com/my-life-ti-linet-5-etwal/    ou ka telechaje l gratis tou.

 


Technical SupportJune 7, 2014
mizik-semen-nan2.jpg?fit=851%2C315

4min2912

Mizik Semèn nan (Jen I): Manipulation – Wendy, Toby

Manipulation” se yon mizik ki fèt pa 2 rapè  Wendy ak Toby . Mizik sa se yon mizik 3 verses ki gen 24 bars san refren ki pwodi pa Traka Music Group ki dire 5:33 . Mizik sa pale de yon Istwa kote nèg yo rankontre menm fanm nan sou Entènet epi fanm nan jwe yo. Li komanse avek yon diskisyon  kote Toby ap mande Wendy Kotel  jwenn Foto madann li. Wendy reponn se Foto yon fi li fenk genyen . Diskisyon sa reprezante intro Mizik la . Premye verse la se yon dekripsyon ToBy fè pou l rakonte koman l rankontre e montre ki jan l damou avèk Fanm nan.

Pa Konn Depi Kilè w konnen l men lew ap Koy*en l  li pap pa site Nonm

Li pap Pa Diw M se Nonm ki fè l we Paradi. M se Nonm

Ki Pap Pa di se Nonm li”  Ekstrè de Premye Verse Toby a

 

Anpil “Jeu de Mots”, Anpil “Alliteration” ,Anpil  “Assonance” , Anpil Punchline, se nan fason sa yo Toby te exprime  l nan yon verse ki rich ak anpil lòt “Figures de Style”. Se yonn nan mizik kote nou jwenn Toby Jwe sou beat la. Se Komsi w santi gen yon vrè amoni ant melodi beat la ak Pawòl atis la.

 

Anvan dezyèm Verse la komanse, pa gen refren men jis gen yon kontinite nan diskisyon an ki te fè intro a. koulye se tou pa Wendy Pou l Antre nan Dezyèm verse la. Ann swiv yon Ekstrè :

“ Li Pibliye yon foto m Fon Click m met J’aime

M te anvi Speak kòm m son star m gen yon Gène

M wèl vle fè m tounen Groopie donk m fè ide pou m block li

Li Pibliye yon lòt, fwa sa m pa ka kenbe m poke li” Wendy nan 2e Verse la.

 

Anpil bèl deskripsyon, anpil imaj ki vann bote fanm lakay nou yo , an gwo atis yo ekspoze richès ki genyen nan  fanm Kreyol nou yo. Anpil pwezi anpil bèl pawòl , nou jwenn yon Wendy nan nivo Konpetans li.

 

3e verse la se yon antre soti jan yo di nan langaj rapè yo kote Toby Komanse epi Wendy ba l replik la preske chak 2 bars sou yon verse de 16bars rap plis 8 bars pawol ki plen  Punch ak Epis pou Fe verse la pi bel. Pami yo nou jwen:

“ Ebyen G (Dji)  sa Nap fè, nou pa ka Gen yon Bòb*T pou 2

Epi mwen pap al nan Beef ( bif) avew pou yon Bòb*t Boude” ( Wendy voice)
Se Swa l chwazi w oubyen l chwazi m oubyen Bòb*t nou l ye” ( Toby Voice)

 

Sak pi bèl nan istwa a se lè fanm nan di l pa renmen gason, Ou Menm ki te nan plas atis sa yo sa w tap fè ?

Siw pa Ko dekouvril Al dekouvri mizik sa nan link sa http://dynastyhaiti.com/manipulation-toby-ft-wendyyy-traka/ se yon mizik ki mande Atansyon , Ann dekouvri l.About us

C’est le site web de Dynasty Haïti Entertainment évoluant dans le secteur du divertissement avec des spécialités branchées sur la musique, le sport, le tourisme et toute autre chose relative avec la culture haïtienne avec seule exception la politique.


CONTACT US

CALL US ANYTIMELatest postsNewsletter


Categories© Copyright July 2017 by Dynasty Haiti Entertainment. Designed by iBABDesign.


X